E-mail


 

Vi tilbyr statsautoriserte oversettelser fra engelsk til norsk og vice versa. Vi spesialiserer oss på juridiske, finansielle og økonomiske tekster.

I tillegg til inngående språkkunnskaper forutsetter presis oversettelse av slike tekster grundig forståelse av det faglige innholdet. Det er derfor en forutsetning at oversetter har solid akademisk og praktisk bakgrunn innen fagfeltet. Vår behandling av kildeteksten bygger på høyere utdanning innen de nevnte fagfelt, kombinert med omfattende erfaring med fagfolks daglige bruk av målspråket.

Med en slik bakgrunn kan vi tilby oversettelser som korrekt gjengir det faglige innhold samtidig som de har den ønskede naturlige flyt på målspråket. Det henvises til biografi for Sonja Hansen og Knut Engedal for detaljert informasjon om vår utdannelsesbakgrunn og yrkeserfaring.

Dersom ikke annet er avtalt vil vi benytte den britisk-engelske form i stedet for den amerikansk-engelske form i våre oversettelser fra norsk. Likeledes vil oversettelser til norsk gjøres i bokmåls form om ikke nynorsk spesifiseres.