E-mail


 

Knut Engedal er statsautorisert translatør fra norsk til engelsk samt fra engelsk til norsk. Han er medlem av Statsautoriserte Translatørers Forening.

Øvrig utdannelsesbakgrunn:

Cand.jur. fra Universitetet i Oslo
Cand.oecon. fra Norges Handelshøyskole
Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole

Han er advokat og har arbeidet en årrekke i Thommessen Krefting Greve Lund, et av Norges ledende advokatfirma. I perioden 1996 - 2001 ledet han firmaets kontor i London, fra 1998 som ”Resident Partner”.

I sitt advokatvirke har han spesielt konsentrert seg om selskapsrett, samt finans- og forsikringsrett. Han har vært involvert i en rekke av de største internasjonale transaksjoner som har involvert norske selskaper og det norske kapitalmarked gjennom de senere år. Han har omfattende erfaring innen utarbeidelse og oversettelse av kontrakts- og prospektdokumentasjon vedrørende alle former for virksomhetsoverdragelse. Prospekter og annen dokumentasjon vedrørende børsintroduksjoner og kapitalforhøyelser er et annet spesiale. Han har også rikholdig erfaring med ulike finansierings- og forsikringsinstrumenter, herunder alle former for finansielle derivater, unit link, verdipapirisering samt verdipapirfond og andre prospektbaserte finansielle produkter. Han har videre vært jevnlig involvert i overdragelse, finansiering og omflagging av skip og borerigger.

Han har norsk som morsmål, men har i hele sitt yrkesaktive liv hatt engelsk som sitt viktigste arbeidsspråk. Han har tidligere blant annet arbeidet for FNs utviklingsprogram (United Nations Development Programme) i Dhaka, Bangladesh samt ved deres hovedkvarter i New York. Sistnevnte sted inngikk han som ”Policy Analyst” i en liten gruppe med ansvar for utarbeidelsen av den årlige ”Human Development Report” som distribueres verden over på en rekke språk.

Han har også bak seg et to års forskingsopphold ved London School of Economics and Political Science, hvor han underviste økonomistudenter på ulike nivåer. Tilsvarende har han arbeidet som stipendiat ved Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforsking og ved Norges Handelshøyskole hvor han underviste siviløkonomstudenter i bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og statistikk. Videre har han flere ganger vært sensor ved juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo samt Universitetet i Bergen.

knut@hansenengedal.com