E-mail


 

Prising av rene oversettelsesoppdrag er basert på en fast pris per ord.

Om ønskelig vil vi gi et prisestimat etter mottak av det dokument som skal oversettes. Dersom estimatet godkjennes av kunden vil denne totalprisen være bindende for oss. Det vil normalt samtidig avtales en bindende tidsfrist for ferdigstillelse av oversettelsesoppdraget.

Andre oppdrag faktureres til fast timepris, herunder tilkommende endringer i allerede oversatt dokument eller i dokument som er under oversettelse.

Oversendelse av kildetekst i elektronisk form vil sikre at oversettelsen blir lik originalen med hensyn til layout, fontbruk, tabelloppsett osv.

Alle dokumenter gjøres gjenstand for viruskontroll før utsendelse, og kryptert elektronisk distribusjon kan arrangeres dersom påkrevet.

Vi er underlagt full taushetsplikt om alle oppdrag, herunder vedrørende oppdragets eksistens.