E-mail


 

Sonja Hansen har jobbet som frilans fagoversetter innen økonomi, finans og jus i flere år.

Relevant utdannelsesbakgrunn:

Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole
Cand.mag. allmen litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo

Hun har arbeidet som økonomisjef ved NSR Travel (nå innlemmet i Radius Travel]) i London. Den daglige ledelse av økonomiavdelingen ble utført parallelt på norsk og engelsk og omfattet alle aspekter ved økonomiavdelingen inkludert tospråklig budsjettering, resultat, balanse og årsoppgjør, utvikling og utprøving av IT-baserte regnskapssystem og styringsverktøy, likviditetsstyring, momsregnskap, skatt- og arbeidsgiveravgift samt rapportering til hovedkontor, revisor og myndigheter.

Ved Riksrevisjonen i Oslo har hun arbeidet med forvaltningsrevisjon og godkjenning av informasjonssystemer, utvikling av nye revisjonsmetoder, opplæring av medarbeidere, kartlegging av rutiner og vurdering av intern kontroll. Gjennom dette arbeidet har hun i tillegg til å styrke fagkunnskapene også fått inngående kjennskap til den offentlige etat og dets språk.

Hun har undervist i engelsk i Madrid og i norsk i Dhaka, Bangladesh. Hun har engelsk mor og norsk far og har således hatt en tospråklig oppvekst.

Som fagoversetter har hun fokusert på økonomiske analyser og utredninger samt kontrakter.

sonja@hansenengedal.com