E-mail


 

Vi oversetter blant annet:

Kontrakter av forretningsjuridisk karakter
Prospekter for børsnoterte og unoterte verdipapirer
Domsavsigelser og andre judisielle dokumenter
Juridiske, finansielle og økonomiske analyser, utredninger og avhandlinger
Årsrapporter, pressemeldinger og annen ekstern kommunikasjon fra private virksomheter og offentlige etater innen områdene jus, finans og økonomi
Vedtekter, stiftelsesdokumenter, regnskaper, revisjonsberetninger og liknende formalia

Alle våre oversettelser blir til gjennom en tretrinns-prosess:

Teksten oversettes med hovedvekt på korrekt gjengivelse av kildeteksten, ned til minste detalj og nyanse. I dette arbeidet brukes hjelpemidler som Trados og annet moderne oversettelsesverktøy.
Teksten gjennomleses med henblikk på naturlig syntaks og flyt på målspråket. Målet er at den oversatte teksten skal fremstå som om den opprinnelig var skrevet på målspråket.
Grundig korrekturlesning som spenner fra ortografi til konsistens. For å sikre et feilfritt produkt foretas dobbelt korrektur ved at alle oversettelser gjennomgås av to personer.

De oversettelser som krever bekreftelse av statsautorisert translatør påføres nødvendig stempel og signatur. Dette gjelder blant annet en rekke av de oversettelser som utarbeides for bruk i rettsapparatet eller til bruk ved offentlige registreringer eller konsesjoner.

Andre tjenester

I tillegg til ren oversettelse tilbyr vi også:

Språkvask og korrektur av eksisterende oversettelser og originaldokumenter. Dette kan omfatte alt fra ren ortografi og konsistenssikring til mer omfattende omskrivning med tanke på naturlig flyt og eleganse i språkføringen.
Opplæring i moderne engelsk forhandlingsspråk og -teknikk, kontraktsterminologi, rettsspråk og liknende, skreddersydd etter individuelle behov. Slik opplæring vil forutsette gode til meget gode engelskkunnskaper hos deltakerne.